FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नमुना फारमहरु ८०-८१ 07/20/2023 - 12:26 PDF icon सम्पति विवरण फारम.pdf, PDF icon करार कर्मचारी, PDF icon स्थायी कर्मचारी
सम्पर्क विवरण ७९/८० 05/28/2023 - 15:18
अर्डर स्लिप ७९/८० 05/14/2023 - 13:07 PDF icon order slip.pdf
कर्मचारी विदा फारम । ७९/८० 05/02/2023 - 13:40 PDF icon bida ko faram.pdf
दोस्रो त्रैमासिक फाँटवारी पठाईएको वारे । ७९/८० 01/31/2023 - 14:30 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक फाँटवारी.pdf
गोलन्जोर गाउँपालिका वार्षिक गाउँपालिका विकास योजना २०७९/०८० ७९/८० 12/13/2022 - 16:29 PDF icon Golanjar_Barsik Bikash Yojana 2079_80_No Dar rate.pdf
मर्मत आदेश फारम ७९/८० 11/30/2022 - 13:12 PDF icon मर्मत आवेदन फारम.PDF
गोलन्जोर गाउँपालिका कर्मचारी विवरण ७९/८० 09/13/2022 - 17:08 PDF icon गाउँपालिका कर्मचारी.pdf
गाउँपालिकाको स्थायी लेखा नम्वर प्यान ७९/८० 09/13/2022 - 16:33 PDF icon Document 355.pdf
नागरिक वडा पत्र २०७९/०८० ७९/८० 08/17/2022 - 16:07 PDF icon गोलन्जोर गाउँपालिकाको नंया केन्द्रको वडापत्र २०७९.pdf, PDF icon गोलन्जोर सवै वडाको वडापत्र अन्तिम २०७९.pdf

Pages

गोलन्जोर गाउँपालिका पोषण भिडियो डकुमेन्ट्री