FAQs Complain Problems

गोलन्जोर गाउँपालिकाको मिति २०७७ साल मंसिर ८ गते सम्मको खर्च विवरण सार्वजनिकरण। चालु खर्चः- २१.०२ % पुँजीगत खर्चः- १४.२४% जम्मा खर्चः- १८.९१ %

आर्थिक वर्ष: