FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखित तथा अन्तरवार्ता परिक्षा सम्वन्धमा ।

डक्टर (मेडिकल अधिकृत) विज्ञापनको तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना ! (आवश्यक फारम तथा प्रवेश पत्र ढाँचा समेत उपलव्ध)

डक्टर (मेडिकल अधिकृत) विज्ञापनको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ! (आवश्यक फारम तथा प्रवेश पत्र ढाँचा समेत उपलव्ध)