Flash News

संक्षिप्त परिचय

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम स्थानीय निकायहरुको पुनःसंरचनाको लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको २०७३ पुष २२ गतेकोप्रतिवेदनलाई आधार लिई मिति २०७३ फागुन २७ गतेबाट स्थानीय तह लागू गर्ने निर्णयगरेको हो । जस अनुसार मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत साविक जनकपुर अञ्चलको मध्य भागमा अवस्थित सिन्धुली जिल्लाको ५० वटा गाविस मध्ये डुडभञ्ज्याङ्ग, वितिजोर, भुवनेश्वरी, तिनकन्या, रतनचुरा, बाशेश्वर र भिमेश्वर गाविसहरुलाई समायोजन गरी७ वटा वडा कायम गरी गोलन्जोरगार्उँपालिका गठन भएको हो । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसारयस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या १९३२९ रहेको छ । कुल जनसंख्या मध्ये पुरुषको जनसंख्या ९४